Mao sơn tróc quỷ nhân – Thập đại thần khí thượng cổ

Thời đại thượng cổ, chư thần tại Thần Châu đại lục Trung Nguyên lưu lại mười cổ lão Thần khí, theo thứ tự là: Chuông Đông Hoàng, Kiếm Hiên Viên, Búa Bàn Cổ, Hũ Luyện Yêu, Tháp Hạo Thiên, Đàn Phục Hi, Đỉnh Thần Nông, Ấn Không Động, Kính Côn Lôn, Đá Nữ Oa, mỗi loại lại có được thế lực đặc biệt kinh người.

Continue reading “Mao sơn tróc quỷ nhân – Thập đại thần khí thượng cổ”

Tìm hiểu về Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên

Tam Hoa Tụ Đỉnh và con đường tu Đan Đạo, Chân Đạo

Đây là trạng thái của Tinh – Khí – Thần hợp nhất nơi Thượng Đan Điền – Thượng Huỳnh đình – Nê Hoàn Cung nơi trên người.

Hành giả đạt được trạng thái này được gọi là Chân Nhân, là bậc tiên nhân giữa đời thường vậy.

Continue reading “Tìm hiểu về Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên”

Lịch sử hình thành đạo gia – khí công

Nguồn gốc khí công của các phái đạo gia khí công

Trước thời Đông Hán bộ môn khí công được chia làm hai loại và phương pháp luyện tập hầu như chưa nhuốm màu sắc tôn giáo như vào những thời đại sau này. Một loại được các môn đồ của Lão giáo và Khổng giáo thường xuyên luyện tập nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo tồn sức khỏe.

Continue reading “Lịch sử hình thành đạo gia – khí công”

Giới thiệu thương pháp và truyện tiên hiệp có sử dụng thương

Thương là một loại vũ khí lạnh, một loại giáo thời chiến tranh, thương cùng với các biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ cũng như một số nước trong khu vực như các nước châu Á.

Continue reading “Giới thiệu thương pháp và truyện tiên hiệp có sử dụng thương”

3 câu hỏi của Lý Thiến Mai – kết nên một duyên tình sâu đậm trong Tiên Nghịch

Lý Thiến Mai đã hỏi 3 vấn đề này với rất nhiều người, những người phải trả lời đều là những nhân tài kiệt xuất. Nhưng cuối cùng cũng không có người nào trả lời đúng đáp án trong lòng nàng.

Continue reading “3 câu hỏi của Lý Thiến Mai – kết nên một duyên tình sâu đậm trong Tiên Nghịch”

Thôn phệ tinh không – cảnh giới trong truyện

Dưới đây là những cảnh giới trong truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị xuất thân từ sinh viên khoa toán và cũng rất có hứng thú với khoa học vũ trụ, nên cấp độ tu luyện thường có liên quan đến ngành khoa học này. Nổi tiếng nhất phải kể đến bộ truyện Tinh Thần Biến.

Continue reading “Thôn phệ tinh không – cảnh giới trong truyện”

Cảnh giới truyện Cổ Chân Nhân

“Con người là linh hồn vạn vật, Cổ là tinh hoa trời đất. Trên thế giới này Cổ tồn tại ngàn vạn loại, nhiều không đếm xuể. Chúng nó sinh sống xung quanh chúng ta, ở trong mỏ dưới đất, ở trong bụi cỏ, thậm chí trong cơ thể dã thú.”

Continue reading “Cảnh giới truyện Cổ Chân Nhân”

Mục thần ký – đại dục thiên ma kinh

Xem phần trước: Lôi âm bát thức, Thâu thiên thần thoái

4.Bá thể Tam đan huyền công. Đạo dẫn công

Đạo Dẫn công là không có thuộc tính “Bá thể Tam Đan công” kỳ thực chính là Đạo Dẫn Công đơn giản nhất, phương pháp hành công vô cùng đơn giản, chỉ là dẫn đường vận chuyển nguyên khí mà thôi.

Continue reading “Mục thần ký – đại dục thiên ma kinh”