Mao sơn tróc quỷ nhân – Ngũ đại thiên sư

Những người này là: Trương Đạo Lăng, Trương Quả, Diệp Pháp Thiện, Lữ Đồng Tân, Vương Trùng Dương.

Cần đặc biệt chú ý, “Ngũ Đại Thiên Sư” ở đây không phải dựa theo đạo pháp cao thấp, cũng không phải dựa theo độ nổi tiếng, mà là năm người có ảnh hưởng lớn nhất đối với Đạo môn…

Continue reading “Mao sơn tróc quỷ nhân – Ngũ đại thiên sư”

Lão tổ tiễn ngươi một hồi tạo hoá.

Câu nói cửa miệng của Kháo Sơn Lão Tổ. Thể hiện tính cách lật lọng của con rùa đen này, dù sống rất lâu nhưng chưa bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Xem thêm: Kháo Sơn lão tổ – Nhân vật hài hước và đáng thương trong Ngã Dục Phong Thiên.

Continue reading “Lão tổ tiễn ngươi một hồi tạo hoá.”

Kháo sơn lão tổ – nhân vật hài hước và đáng thương bậc nhất của Nhĩ Căn

“Người khi có chỗ dựa, phàm nhân sẽ có cả đời phú quý, tu sĩ sẽ có cả đời không lo, nhập ta Kháo Sơn tông, lão phu tựu là chỗ dựa.”Đây là câu nói thể hiện rõ nhất tính cách của Kháo Sơn lão tổ, là chân lý đạo ý, nhưng cũng vì câu nói đó đã dạy hư Mạnh Hạo, khiến hắn từ anh thư sinh nhà nghèo trở thành kẻ với mong ước ghi phiếu nợ cho cả thiên hạ.

Continue reading “Kháo sơn lão tổ – nhân vật hài hước và đáng thương bậc nhất của Nhĩ Căn”

Top 10 nhân vật mạnh nhất – Đế Bá

Truyện Đế Bá thật sự rất dài, như một vòng tuần hoàn vậy. Có rất nhiều nhân vật trong truyện và mình cố gắng tổng hợp ra Top 10 nhân vật mạnh nhất trong Đế Bá, mà tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh viết tới hơn 5000 chương.

Continue reading “Top 10 nhân vật mạnh nhất – Đế Bá”

Tàn lão thôn – Mục Thần ký

Những ông lão bà lão trong thôn đều là người có bản lĩnh lớn, bọn họ còn là chuyên gia lừa bịp, cáo già thành tinh. Có thể lừa hết kẹo đường của con nít, đến cả quần lót cũng không tha. Nhưng hay hay giả vờ với Tần Mục. “thôn chúng ta đều là người bình thường, mỗi một người đều nghèo đến chẳng có gì, hơn nữa còn đều là những người già tàn phế. Chúng ta chính là một thôn bình thường, tất cả đều rất bình thường.” Quỷ mới tin được.

Continue reading “Tàn lão thôn – Mục Thần ký”