Thư gửi Cà chua – Ngã Cật Tây Hồng Thị

Dưới đây là bức thư đầy tâm huyết của một độc giả, là người hâm mộ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị từ những bộ truyện đầu tiên. Mình đăng lại cho các đạo hữu xem có cùng một tâm trạng không?

Đọc tiếp “Thư gửi Cà chua – Ngã Cật Tây Hồng Thị”

Ngã Cật Tây Hồng Thị – Lão Cà Chua

Họ tên thật: Chu Hồng Chí
Bút danh: NGÃ CẬT TÂY HỒNG THỊ
Năm sinh: 1987
Quốc tịch: Trung Quốc
Dân tộc: Hán
Nơi sinh: Giang Tô, Dương Châu, Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tác giả văn học mạng Trung Quốc.

Đọc tiếp “Ngã Cật Tây Hồng Thị – Lão Cà Chua”