Tác giả Đường Gia Tam Thiếu

Họ tên thật: Trương Uy
Bút danh: Đường Gia Tam Thiếu
Năm sinh: 1981
Quốc tịch: Trung Quốc
Nơi sinh: Bắc Kinh, Trung Quốc.
Nghề nghiệp: Tác giả văn học mạng Trung Quốc.

Đọc tiếp “Tác giả Đường Gia Tam Thiếu”