Chiêm bốc thuật bát quái – kinh dịch

Từ thờ xa xưa, con người thường dùng các hiện tượng quan sát được để giải thích cho quá khứ và tương lai. Từ những điều quan sát nguyên thủy đó dần dà được tích lũy, đúc kết lại tạo ra một loại tín ngưỡng là chiêm bốc – bói toán

Đọc tiếp “Chiêm bốc thuật bát quái – kinh dịch”

Tìm hiểu về Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên

Tam Hoa Tụ Đỉnh và con đường tu Đan Đạo, Chân Đạo

Đây là trạng thái của Tinh – Khí – Thần hợp nhất nơi Thượng Đan Điền – Thượng Huỳnh đình – Nê Hoàn Cung nơi trên người.

Hành giả đạt được trạng thái này được gọi là Chân Nhân, là bậc tiên nhân giữa đời thường vậy.

Đọc tiếp “Tìm hiểu về Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên”

Lịch sử hình thành đạo gia – khí công

Nguồn gốc khí công của các phái đạo gia khí công

Trước thời Đông Hán bộ môn khí công được chia làm hai loại và phương pháp luyện tập hầu như chưa nhuốm màu sắc tôn giáo như vào những thời đại sau này. Một loại được các môn đồ của Lão giáo và Khổng giáo thường xuyên luyện tập nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo tồn sức khỏe.

Đọc tiếp “Lịch sử hình thành đạo gia – khí công”

Đạo của nước – sức mạnh của cái nhu và sự vô vi

Nước xuất hiện quanh ta như phần tất yếu, là nguồn sống không thể thiếu. Từ xưa đến nay các bậc trí giả đều coi trọng phẩm chất của nước, mềm mại, nhu hoà nhưng tinh tế, biến hoá linh động nhưng bao dung hết thảy.

Đọc tiếp “Đạo của nước – sức mạnh của cái nhu và sự vô vi”