Phỏng vấn tác giả – Thiên Tằm Thổ Đậu

Phóng viên: đầu tiên chúc mừng sách mới của Đậu ca tuyên bố (tác phẩm Nguyên Tôn), đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?
Nhà văn: Ngoại trừ trọng lượng cơ thể có chút tăng lên, cái khác vẫn ổn.

Đọc tiếp “Phỏng vấn tác giả – Thiên Tằm Thổ Đậu”

Thiên tằm thổ đậu – Đậu Đậu: cây bút đại thần

Thiên Tằm Thổ Đậu bắt đầu viết tiểu thuyết khi còn mới là học sinh trung học, bắt đầu từ nhà văn bạch kim, đại diện cho các nhà văn mới trên giới văn đàn mạng.

Đậu Đậu bắt đầu sự nghiệp năm 2008 với tác phẩm đầu tay: “Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành”. Tác phẩm này được viết vào năm 2007, ra đời đã giúp Đậu Đậu trở thành một trong những nhà văn mạng nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Đọc tiếp “Thiên tằm thổ đậu – Đậu Đậu: cây bút đại thần”