Đế bá review – Yếm Bút Tiêu Sinh

Đế Bá là bộ truyện có nội dung cực dày, cảnh giới thì tầng tầng lớp lớp, truyện này có thể coi là bộ truyện nhiều chương nhất hiện nay. Nhưng có nhiều đạo hữu vẫn đọc say mê, đạo tâm không hề lung lay.

Continue reading “Đế bá review – Yếm Bút Tiêu Sinh”

Top 10 nhân vật mạnh nhất – Đế Bá

Truyện Đế Bá thật sự rất dài, như một vòng tuần hoàn vậy. Có rất nhiều nhân vật trong truyện và mình cố gắng tổng hợp ra Top 10 nhân vật mạnh nhất trong Đế Bá, mà tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh viết tới hơn 5000 chương.

Continue reading “Top 10 nhân vật mạnh nhất – Đế Bá”

Những câu nói bá đạo của Lý Thất Dạ – Đế Bá

Lý Thất Dạ là nhân vật cuồng ngôn, ngang ngược cực độ, nhưng cũng bản lĩnh, tự tin nhất trong các truyện tiên hiệp mình từng đọc. Dưới đây câu nói thể hiện bá khí của hắn.

Continue reading “Những câu nói bá đạo của Lý Thất Dạ – Đế Bá”