Chiêm bốc thuật bát quái – kinh dịch

Từ thờ xa xưa, con người thường dùng các hiện tượng quan sát được để giải thích cho quá khứ và tương lai. Từ những điều quan sát nguyên thủy đó dần dà được tích lũy, đúc kết lại tạo ra một loại tín ngưỡng là chiêm bốc – bói toán

Continue reading “Chiêm bốc thuật bát quái – kinh dịch”

Tìm hiểu về Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên

Tam Hoa Tụ Đỉnh và con đường tu Đan Đạo, Chân Đạo

Đây là trạng thái của Tinh – Khí – Thần hợp nhất nơi Thượng Đan Điền – Thượng Huỳnh đình – Nê Hoàn Cung nơi trên người.

Hành giả đạt được trạng thái này được gọi là Chân Nhân, là bậc tiên nhân giữa đời thường vậy.

Continue reading “Tìm hiểu về Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên”

Lịch sử hình thành đạo gia – khí công

Nguồn gốc khí công của các phái đạo gia khí công

Trước thời Đông Hán bộ môn khí công được chia làm hai loại và phương pháp luyện tập hầu như chưa nhuốm màu sắc tôn giáo như vào những thời đại sau này. Một loại được các môn đồ của Lão giáo và Khổng giáo thường xuyên luyện tập nhằm mục đích dưỡng sinh, bảo tồn sức khỏe.

Continue reading “Lịch sử hình thành đạo gia – khí công”

Giải thích về Tam hồn thất phách – ba hồn bảy phách

Hồn: Người xưa chỉ đó là tinh thần có thể rời khỏi nhân thể; Phách: ý chỉ tinh thần phụ thuộc hình thể mà hiển hiện. Đạo gia nói, từ hồn phách là do “Tam hồn thất phách” tạo thành, khoa học vẫn chưa có cách nào chứng minh được lời các tông giáo nói rằng hồn phách có thể ly thể hoặc luân hồi, có thể tạo hợp có chính xác hay không.

Continue reading “Giải thích về Tam hồn thất phách – ba hồn bảy phách”

Cương thi 2 – Cương thi sợ những gì?

Phương thức di chuyển

Đầu tiên trước phải giải thích một chút về cách di chuyển của cương thi: “Nhún một cái nhảy một cái”. Đại đa số mọi người cho rằng “Sau khi chết thân thể cương thi cứng ngắc, các khớp xương không như lúc còn sống. Cộng thêm thế nhân thường sợ những thứ chưa siêu thoát, cho nên họ gắn cho cương thi cách di chuyển khác người!”

Continue reading “Cương thi 2 – Cương thi sợ những gì?”

Cương thi 1 – Cương thi hình thành như thế nào?

Cương thi hình thành như thế nào

Trong Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký(閱微草堂筆記) của Kỷ Hiểu Lam đời Thanh đã chia nguyên nhân một xác chết hồi sinh có thể xếp vào hai nhóm: một là những người mới chết trở về với cõi dương; hai là những xác chết lâu ngày không phân hủy.

Continue reading “Cương thi 1 – Cương thi hình thành như thế nào?”

Chương 6 – Sự trả thù của bầy ong vò vẽ

TIỂU THUYẾT – ĐẢO KIẾN

Chương 5: Cuộc chiến với ong vò vẽ

  • Cô làm gì ở ngoài này? Kira chạm râu hỏi.
  • Tôi bị lạc. Kiến cái giật nảy mình trả lời.

Kira biết là cô nàng này nói xạo thôi, chứ cái tổ bé tí thế này làm sao đi lạc được cơ chứ.

Continue reading “Chương 6 – Sự trả thù của bầy ong vò vẽ”

Chương 5 – Cuộc chiến với ong vò vẽ

TIỂU THUYẾT – ĐẢO KIẾN

Chương 4: Chiến đấu với kiến lực sĩ

Một ong vò vẽ bất thình lình nhắm thẳng hướng kiến thợ vàng lao xuống, nếu chỉ là kiến bình thường thì chắc hẳn không có đường nào để tránh được cả.

Continue reading “Chương 5 – Cuộc chiến với ong vò vẽ”

Kiếm lai review – tác giả Phong Hoả Hí Chư Hầu

“Thế giới này, không chuyện kỳ lạ nào mà không có. Ta là Trần Bình An, chỉ có một kiếm, nhưng dời non, lấp bể, hàng yêu, trấn ma, giết thần, hái sao, chận sông, phá thành, mở trời… không gì là không thể. Ta gọi là Trần Bình An, bình an bình an, ta là một kiếm khách, một kiếm trong tay, ngạo thị bốn phương.” Đây là lời giới thiệu về Kiếm Lai trên Web: truyenyy.com/kiemlai

Continue reading “Kiếm lai review – tác giả Phong Hoả Hí Chư Hầu”